Preview Mode Links will not work in preview mode

Network Talks

May 18, 2020

Altuğ Yavaş ile DNS Güvenliğinin bugününü ve yarınını konuştuk.

Samet Çulha, Network Manager(CCIE)
Altuğ Yavaş, Sr.DDI Solutions Architecht