Preview Mode Links will not work in preview mode

Network Talks


Apr 11, 2021

Can Cihan Hırçın ile uygulama problemlerinde ağ ve iletişim sorunlarının etkilerini, değişen altyapı teknolojileri ve çözüm tekniklerini örnek vaka analizleri ile konuştuk.

Yayında bahsedilen linkler;


https://www.pluralsight.com/courses/mastering-tcp-analysis-wireshark
https://www.chappell-university.com/core-it
https://www.chappell-university.com/books
https://sharkfestvirtual.wireshark.org/
https://www.youtube.com/watch?v=XdbAnGHjrAQ&t=3868s
https://www.youtube.com/watch?v=CeKA8drjesw

Can Cihan Hırçın, Head of Digital Performance
Samet Çulha, Network Manager(CCIE)