Preview Mode Links will not work in preview mode

Network Talks


May 22, 2019

Anıl Alibeyoğlu ve Dumlu Timuralp ile Ağ teknolojilerinin ve Ağ Mühendislerinin Sanallaştırma Yolculuğu üzerine keyifli bir sohbet.

 

 

Dumlu Timuralp, System Enginner

Anıl Alibeyoğlu, Network Expert (3xJNCIE & CCIE)

Samet Çulha, Network Expert(CCIE)